Ảnh đại diện của trường Trường mầm non Hoa Quỳnh - Suối Hoa
Trường chưa được xác minh

Trường mầm non Hoa Quỳnh - Suối Hoa

122 Hai Bà Trưng, Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
0
0 đánh giá
27 đăng ký học
 Đánh giá
Tư Thục
Từ 12 tháng đến 60 tháng
0 đ - 0 đ
Chi tiết
Lưu ý: thông tin trường này chưa được KiddiHub xác minh nên có thể liên hệ này chưa chính xác

0241811136

N/A

Học phí của Trường mầm non Hoa Quỳnh - Suối Hoa là bao nhiêu?
✔ Học phí: 0VND - 0VND
Địa chỉ của Trường mầm non Hoa Quỳnh - Suối Hoa ở đâu?
✔ Địa chỉ: 122 Hai Bà Trưng, Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
Liên hệ của Trường mầm non Hoa Quỳnh - Suối Hoa?
✔ Số điện thoại: 0241811136
Trường mầm non Hoa Quỳnh - Suối Hoa nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: Từ 12 tháng đến 60 tháng