Ảnh đại diện của trường Trường mầm non Hoạ Mi - Phường Ninh Xá
Trường chưa được xác minh

Trường mầm non Hoạ Mi - Phường Ninh Xá

11 Đỗ Trọng Vỹ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
0
0 đánh giá
18 đăng ký học
 Đánh giá
Tư Thục
Từ 12 tháng đến 60 tháng
0 đ - 0 đ
Chi tiết
Lưu ý: thông tin trường này chưa được KiddiHub xác minh nên có thể liên hệ này chưa chính xác

0985056628

N/A

Học phí của Trường mầm non Hoạ Mi - Phường Ninh Xá là bao nhiêu?
✔ Học phí: 0VND - 0VND
Địa chỉ của Trường mầm non Hoạ Mi - Phường Ninh Xá ở đâu?
✔ Địa chỉ: 11 Đỗ Trọng Vỹ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
Liên hệ của Trường mầm non Hoạ Mi - Phường Ninh Xá?
✔ Số điện thoại: 0985056628
Trường mầm non Hoạ Mi - Phường Ninh Xá nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: Từ 12 tháng đến 60 tháng