Trường mầm non Hoa Mai - Hoàng Văn Thái

128 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Loading ...
0
0 đánh giá
18 đăng ký học
Avatar của người review
Đang tải dữ liệu vouchers ...
mầm non
Công lập
Từ 1 tuổi đến 5 tuổi
1.000.000 - 1.200.000 đ/tháng

N/A

Học phí của Trường mầm non Hoa Mai - Hoàng Văn Thái là bao nhiêu?
✔ Học phí: 1.000.000 VND - 1.200.000VND
Địa chỉ của Trường mầm non Hoa Mai - Hoàng Văn Thái ở đâu?
✔ Địa chỉ: 128 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Trường mầm non Hoa Mai - Hoàng Văn Thái nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: Từ 1 tuổi đến 5 tuổi