Trường mầm non Hoa Đào - Phường An Lạc

Đường số 1A, KP6 Phường An Lạc, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Loading ...
0
0 đánh giá
19 đăng ký học
Avatar của người review
Đang tải dữ liệu vouchers ...
mầm non
Công lập
Từ 24 tháng đến 72 tháng
600.000 - 1.000.000 đ/tháng

    1 . Quá trình hình thành và phát triển

     Trường Mầm Non Hoa Đào được thành lập theo quyết định số 3549/QĐ – UBND vào ngày 25 tháng 07 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân, tọa lạc tại đường số 1A, khu phố 5, phường An Lạc, quận Bình Tân.

     2. Chức năng nhiệm vụ

     - Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 25 tháng tuổi đến 6 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành nhằm giúp trẻ em hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp 1.

     - Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường, tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

     - Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục  trẻ em. Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng. Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định.

     - Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. Chủ động kết hợp với phụ huynh học sinh trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội nhằm tuyên truyền phổ biển kiến thức nuôi dạy trẻ.

     3. Qui mô trường lớp

    Tổng số lớp: 09 lớp, trong đó:

     + Nhà trẻ ( 25 – 36 tháng ) : 1 lớp

     + Mẫu giáo ( từ 3 tuổi đến 5 tuổi ) : 8 lớp  

Học phí của Trường mầm non Hoa Đào - Phường An Lạc là bao nhiêu?
✔ Học phí: 600.000 VND - 1.000.000VND
Địa chỉ của Trường mầm non Hoa Đào - Phường An Lạc ở đâu?
✔ Địa chỉ: Đường số 1A, KP6 Phường An Lạc, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
Trường mầm non Hoa Đào - Phường An Lạc nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: Từ 24 tháng đến 72 tháng