Trang chủ Nhà trường & Giáo viên Sản phẩm Kiến thức mầm non
loading icon
Trường mầm non Hàng hải I - Đồng Tâm, Phương Khê
Trường mầm non Hàng hải I - Đồng Tâm, Phương Khê
Trường mầm non Hàng hải I - Đồng Tâm, Phương Khê
Trường mầm non Hàng hải I - Đồng Tâm, Phương Khê
Trường mầm non Hàng hải I - Đồng Tâm, Phương Khê
Trường mầm non Hàng hải I - Đồng Tâm, Phương Khê
Trường mầm non Hàng hải I - Đồng Tâm, Phương Khê
Trường mầm non Hàng hải I - Đồng Tâm, Phương Khê
Trường mầm non Hàng hải I - Đồng Tâm, Phương Khê

Trường mầm non Hàng hải I - Đồng Tâm, Phương Khê

Thông tin chi tiết

Loại hình trường:

Tư Thục

Nhận trẻ từ:

12 tháng - 5 tuổi

Học phí:

850.000 đ - 850.000 đ

Địa chỉ:

1/427 Đồng Tâm, Phương Khê, Đồng Hòa, Quận Kiến An, Hải Phòng

Điện thoại:
Website/Facebook:

Bình luận về trường