Trường mầm non Hàng hải I - Đồng Tâm, Phương Khê

1/427 Đồng Tâm, Phương Khê, Đồng Hòa, Quận Kiến An, Hải Phòng

Loading ...
0
0 đánh giá
21 đăng ký học
mầm non
Tư thục
Từ 12 tháng đến 5 tuổi
850.000 - 850.000 đ/tháng

Mầm non Hàng hải I

Giáo dục đặc biệt mầm non Hàng Hải I đã thiết kế một chương trình học khá đặc thù cho các bé chậm, khó khăn về học đọc,học viết, hoặc có rối loạn về hành vi, cảm xúc, có khó khăn trong giao tiếp xã hội,kém tự tin hạn chế trong việc kết bạn và làm việc theo nhóm.


Chương trình học được cá nhân hóa,ngoài các nhiệm vụ liên quan đến phát triển kỹ năng tiền học đường,tập trung vào việc rèn luyện các kỹ năng và thao tác tư duy,kỹ năng thực hiện nề nếp kỷ luật của lớp học,các kỹ năng làm việc nhóm thì chơi cùng bạn,kỹ năng tương tác - hành vi giao tiếp phù hợp là điểm mạnh của chương trình.

Face:  Mầm non Hàng hải I ( https://www.facebook.com/MamNonHangHai1/ )

Học phí của Trường mầm non Hàng hải I - Đồng Tâm, Phương Khê là bao nhiêu?
✔ Học phí: 850.000 VND - 850.000VND
Địa chỉ của Trường mầm non Hàng hải I - Đồng Tâm, Phương Khê ở đâu?
✔ Địa chỉ: 1/427 Đồng Tâm, Phương Khê, Đồng Hòa, Quận Kiến An, Hải Phòng
Trường mầm non Hàng hải I - Đồng Tâm, Phương Khê nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: Từ 12 tháng đến 5 tuổi