Trường mầm non Song Ngữ Funny Colors - Khương Mai

Địa chỉ: 15A Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

loading icon
Trường mầm non Song Ngữ Funny Colors - Khương Mai
Trường mầm non Song Ngữ Funny Colors - Khương Mai
Trường mầm non Song Ngữ Funny Colors - Khương Mai
Trường mầm non Song Ngữ Funny Colors - Khương Mai
Trường mầm non Song Ngữ Funny Colors - Khương Mai
Trường mầm non Song Ngữ Funny Colors - Khương Mai
Trường mầm non Song Ngữ Funny Colors - Khương Mai
Trường mầm non Song Ngữ Funny Colors - Khương Mai
Trường mầm non Song Ngữ Funny Colors - Khương Mai
Trường mầm non Song Ngữ Funny Colors - Khương Mai
Trường mầm non Song Ngữ Funny Colors - Khương Mai
Trường mầm non Song Ngữ Funny Colors - Khương Mai
  • Thông tin chi tiết

  • Loại hình trường: Song ngữ
  • Nhận trẻ từ: 1 tuổi - 5 tuổi
  • Điện thoại: 0913769836
  • Học phí: 2.500.000 đ - 2.500.000 đ
  • Địa chỉ: 15A Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  • Website/Facebook: tại đây
Cơ sở vật chất
Chất lượng giáo dục
An ninh, Vệ Sinh, Thực đơn
Sự phát triển của bé
Tương xứng với học phí

Bình luận về trường