Trang chủ Nhà trường & Giáo viên Sản phẩm Kiến thức mầm non

Trường mầm non Đồng Hòa - Khu 1, Đồng Hòa

Địa chỉ: Số 26, Khu 1, Đồng Hòa, Quận Kiến An, Hải Phòng

loading icon
Trường mầm non Đồng Hòa - Khu 1, Đồng Hòa
Trường mầm non Đồng Hòa - Khu 1, Đồng Hòa
Trường mầm non Đồng Hòa - Khu 1, Đồng Hòa
Trường mầm non Đồng Hòa - Khu 1, Đồng Hòa
Trường mầm non Đồng Hòa - Khu 1, Đồng Hòa
Trường mầm non Đồng Hòa - Khu 1, Đồng Hòa
  • Thông tin chi tiết

  • Loại hình trường: Công lập
  • Nhận trẻ từ: 12 tháng - 5 tuổi
  • Điện thoại: 84313790391
  • Học phí: 155.000 đ - 155.000 đ
  • Địa chỉ: Số 26, Khu 1, Đồng Hòa, Quận Kiến An, Hải Phòng
  • Website/Facebook: tại đây

Bình luận về trường