Ảnh đại diện của trường Trường mầm non Bon Bon - Nhật Tân
Trường chưa được xác minh

Trường mầm non Bon Bon - Nhật Tân

số 423 Âu Cơ, Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hội cha mẹ Review các trường Mầm Non tại Hà Nội
0
0 đánh giá
14 đăng ký học
 Đánh giá
Tư Thục
Từ 12 tháng đến 5 tuổi
0 đ - 0 đ

SỨC KHỎ, TRI THỨC và NỤ CƯỜI của các con là niềm tự hào của Bon Bon!
...............................................................
Trường mầm non Bon Bon - Nơi tương lai bắt đầu

Học phí của Trường mầm non Bon Bon - Nhật Tân là bao nhiêu?
✔ Học phí: 0 VND - 0VND
Địa chỉ của Trường mầm non Bon Bon - Nhật Tân ở đâu?
✔ Địa chỉ: số 423 Âu Cơ, Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Trường mầm non Bon Bon - Nhật Tân nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: Từ 12 tháng đến 5 tuổi