Trang chủ Dành cho phụ huynh Dành cho chủ trường Dành cho giáo viên KiddiHub tuyển dụng
loading icon
Trường mầm non BEEs' Tiny College- Mai Hắc Đế
Trường mầm non BEEs' Tiny College- Mai Hắc Đế
Trường mầm non BEEs' Tiny College- Mai Hắc Đế
Trường mầm non BEEs' Tiny College- Mai Hắc Đế
Trường mầm non BEEs' Tiny College- Mai Hắc Đế
Trường mầm non BEEs' Tiny College- Mai Hắc Đế
Trường mầm non BEEs' Tiny College- Mai Hắc Đế
Trường mầm non BEEs' Tiny College- Mai Hắc Đế
Trường mầm non BEEs' Tiny College- Mai Hắc Đế
Trường mầm non BEEs' Tiny College- Mai Hắc Đế
Trường mầm non BEEs' Tiny College- Mai Hắc Đế
Trường mầm non BEEs' Tiny College- Mai Hắc Đế
Trường mầm non BEEs' Tiny College- Mai Hắc Đế
Trường mầm non BEEs' Tiny College- Mai Hắc Đế
Trường mầm non BEEs' Tiny College- Mai Hắc Đế
Trường mầm non BEEs' Tiny College- Mai Hắc Đế
Trường mầm non BEEs' Tiny College- Mai Hắc Đế
Trường mầm non BEEs' Tiny College- Mai Hắc Đế

Trường mầm non BEEs' Tiny College- Mai Hắc Đế

Thông tin chi tiết

Loại hình trường:

Tư Thục

Nhận trẻ từ:

6 tháng - 5 tuổi

Học phí:

5.700.000 đ - 6.800.000 đ

Địa chỉ:

14-16 Mai Hắc Đế Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Liên hệ
Chi tiết
Website/Facebook:

Bình luận về trường