Đồng Nai Thị xã Long Khánh Trường mầm non An Bình - Xuân Hoà
  
Trường chưa được xác minh

Trường mầm non An Bình - Xuân Hoà

Đường Hùng Vương, Xuân Hoà, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai
Đánh giá Ưu đãi Giới thiệu
14
khuyên học
0
không khuyên học

Đánh giá  Viết đánh giá

Những trường được yêu thích

Ưu đãi của trường

Chi tiết

Công lập
Từ 2 tuổi đến 5 tuổi
300.000 đ - 600.000 đ
Chi tiết
Đang cập nhật

Cơ sở vật chất

Dịch vụ

Giới thiệu chung

           Trường mầm non An Bình thị xã Long Khánh năm 2013 được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Cấp độ 1 (Quyết định số 834/QĐ-UBND 21/3/2013) theo Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non và Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non. Năm 2014 được quy đổi đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Cấp độ 2 theo Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

           Trường mầm non An Bình duy trì liên tục hoạt động tự đánh giá hàng năm, đặc biệt trong việc triển khai các kế hoạch cải tiến chất lượng để ngày một nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Tiếp tục duy trì phát huy tốt hơn nữa các mặt hoạt động chăm sóc giáo dục và thực hiện phụ điểm chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Hàng năm nhà trường trang bị bổ sung thêm về cơ sở vật chất, bổ sung cải tiến chất lượng một số tiêu chí chưa đạt; Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung đầy đủ đồ dùng, đồ chơi cho trẻ để thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Trình độ giáo viên của trường đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 81,48% (22/27), hiện nay có 02 giáo viên đang học Đại học năm thứ ba, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường ngày càng hoàn thiện, đáp ứng được mục tiêu phát triển giáo dục giai đoạn 2015-2020.

Nguồn: http://sgddt.dongnai.gov.vn/tin-tuc/truong-mam-non-an-binh-thi-xa-long-khanh-truong-mam-non-dau-tien-cua-tinh-dong-nai-duoc-danh-gia-ngoai-va-cong-nhan-dat-tieu-chuan-chat-luong-3267.html

Học phí của Trường mầm non An Bình - Xuân Hoà là bao nhiêu?
✔ Học phí: 300.000VND - 600.000VND
Địa chỉ của Trường mầm non An Bình - Xuân Hoà ở đâu?
✔ Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Xuân Hoà, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai
Liên hệ của Trường mầm non An Bình - Xuân Hoà?
✔ Số điện thoại: 02513877264
Trường mầm non An Bình - Xuân Hoà nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: Từ 2 tuổi đến 5 tuổi

Trường tương tự quanh trường

Chia sẻ trường này cho bạn bè

Thông tin liên hệ trường


02513877264

Yêu cầu tư vấn của ba mẹ đã được KiddiHub gửi thành công về với nhà trường, vui lòng chờ email hoặc điện thoại tư vấn từ các trường ba mẹ nhé!