Trường mầm non 8-3 - đường Đà Nẵng, Cầu Tre

Số 2 Ngõ 258, đường Đà Nẵng, Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Loading ...
0
0 đánh giá
11 đăng ký học
Avatar của người review
Đang tải dữ liệu vouchers ...
mầm non
Công lập
Từ 12 tháng đến 5 tuổi
2.000.000 - 2.000.000 đ/tháng

Mục tiêu của trường Mầm non 8-3 năm học 2018 - 2019: "Bồi dưỡng, phát triển năng lực cá nhân nhằm giúp trẻ chủ động, tự tin trong mọi hoạt động".

 Trường học khang trang, rộng mát cảnh quan đẹp, đội ngũ giáo viên tâm huyết, giỏi.

Học phí: Theo qui định 203.000dd/ cháu/ tháng

Nguồn : https://www.facebook.com/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-M%E1%BA%A7m-Non-8-3-321039731969956/

Học phí của Trường mầm non 8-3 - đường Đà Nẵng, Cầu Tre là bao nhiêu?
✔ Học phí: 2.000.000 VND - 2.000.000VND
Địa chỉ của Trường mầm non 8-3 - đường Đà Nẵng, Cầu Tre ở đâu?
✔ Địa chỉ: Số 2 Ngõ 258, đường Đà Nẵng, Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Trường mầm non 8-3 - đường Đà Nẵng, Cầu Tre nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: Từ 12 tháng đến 5 tuổi