Trang chủ Dành cho phụ huynh Dành cho chủ trường Dành cho giáo viên KiddiHub tuyển dụng
loading icon
Trường Mầm non 19/5 - Thạch Thang, Hải Châu
Trường Mầm non 19/5 - Thạch Thang, Hải Châu
Trường Mầm non 19/5 - Thạch Thang, Hải Châu
Trường Mầm non 19/5 - Thạch Thang, Hải Châu
Trường Mầm non 19/5 - Thạch Thang, Hải Châu
Trường Mầm non 19/5 - Thạch Thang, Hải Châu
Trường Mầm non 19/5 - Thạch Thang, Hải Châu
Trường Mầm non 19/5 - Thạch Thang, Hải Châu
Trường Mầm non 19/5 - Thạch Thang, Hải Châu
Trường Mầm non 19/5 - Thạch Thang, Hải Châu
Trường Mầm non 19/5 - Thạch Thang, Hải Châu
Trường Mầm non 19/5 - Thạch Thang, Hải Châu

Trường Mầm non 19/5 - Thạch Thang, Hải Châu

Thông tin chi tiết

Loại hình trường:

Công lập

Nhận trẻ từ:

12 tháng - 5 tuổi

Học phí:

1.250.000 đ - 1.565.000 đ

Địa chỉ:

18 Lê Thánh Tôn, Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Liên hệ
Chi tiết
Website/Facebook:

Bình luận về trường