Trường Mầm Non 19/5 - An Lạc Bình Tân

2 Nguyễn Thức Đường, An Lạc, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Loading ...
0
0 đánh giá
10 đăng ký học
Avatar của người review
Đang tải dữ liệu vouchers ...
mầm non
Công lập
Từ 12 tháng đến 5 tuổi
1.000.000 - 2.000.000 đ/tháng

Trường Mầm Non 19/5 - An Lạc Bình Tân 

đang cập nhật...

 

Web: http://mn19thang5binhtan.hcm.edu.vn/

Học phí của Trường Mầm Non 19/5 - An Lạc Bình Tân là bao nhiêu?
✔ Học phí: 1.000.000 VND - 2.000.000VND
Địa chỉ của Trường Mầm Non 19/5 - An Lạc Bình Tân ở đâu?
✔ Địa chỉ: 2 Nguyễn Thức Đường, An Lạc, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
Trường Mầm Non 19/5 - An Lạc Bình Tân nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: Từ 12 tháng đến 5 tuổi