Đăng trường
Đăng nhập
Ảnh số 1 về MN Ngôi Nhà Trẻ Thơ - Kid's House Preschool - Phường 3 - Tây Ninh
Ảnh số 2 về MN Ngôi Nhà Trẻ Thơ - Kid's House Preschool - Phường 3 - Tây Ninh
Ảnh số 3 về MN Ngôi Nhà Trẻ Thơ - Kid's House Preschool - Phường 3 - Tây Ninh
Ảnh số 4 về MN Ngôi Nhà Trẻ Thơ - Kid's House Preschool - Phường 3 - Tây Ninh

MN Ngôi Nhà Trẻ Thơ - Kid's House Preschool - Phường 3 - Tây Ninh

Số 2, Đ.QH2 Đặng Ngọc Chinh, Khu phố 5, Phường 3, Thị xã Tây Ninh, Tây Ninh

Đánh giá từ phụ huynh

  0 / 5
21 đăng ký học

 Giới thiệu

Mầm non
Tư thục
Từ 8 tuổi đến 4 tuổi
2.000.000 - 3.000.000 đ/tháng

 Cơ sở vật chất

 Tiện ích

 Phí khác


Thông tin đang được cập nhật

Học phí của MN Ngôi Nhà Trẻ Thơ - Kid's House Preschool - Phường 3 - Tây Ninh là bao nhiêu?
✔ Học phí: 2.000.000 VND - 3.000.000VND
Địa chỉ của MN Ngôi Nhà Trẻ Thơ - Kid's House Preschool - Phường 3 - Tây Ninh ở đâu?
✔ Địa chỉ: Số 2, Đ.QH2 Đặng Ngọc Chinh, Khu phố 5, Phường 3, Thị xã Tây Ninh, Tây Ninh
MN Ngôi Nhà Trẻ Thơ - Kid's House Preschool - Phường 3 - Tây Ninh nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: Từ 8 tuổi đến 4 tuổi