Ảnh đại diện của trường Lớp mầm non quốc tế Vàng Anh - Ninh Xá
Trường chưa được xác minh

Lớp mầm non quốc tế Vàng Anh - Ninh Xá

Số 15 Nguyễn Văn Cừ- Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
0
0 đánh giá
32 đăng ký học
 Đánh giá
Quốc tế
Từ 12 tháng đến 60 tháng
2.000.000 đ - 2.500.000 đ
Chi tiết
Chi tiết
Lưu ý: thông tin trường này chưa được KiddiHub xác minh nên có thể liên hệ này chưa chính xác

0915969868

Trường Quốc tế Vàng Anh ( Oriole International School) là trường liên cấp từ bậc Mầm non đến hết bậc Tiểu học, với 02 loại hình đào tạo: Lớp hệ song ngữ và Lớp Chất lượng cao.

Nguồn: https://www.facebook.com/pg/OrioleInternationalSchool/about/?ref=page_internal

Học phí của Lớp mầm non quốc tế Vàng Anh - Ninh Xá là bao nhiêu?
✔ Học phí: 2.000.000VND - 2.500.000VND
Địa chỉ của Lớp mầm non quốc tế Vàng Anh - Ninh Xá ở đâu?
✔ Địa chỉ: Số 15 Nguyễn Văn Cừ- Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
Liên hệ của Lớp mầm non quốc tế Vàng Anh - Ninh Xá?
✔ Email: [email protected]
✔ Số điện thoại: 0915969868
Lớp mầm non quốc tế Vàng Anh - Ninh Xá nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: Từ 12 tháng đến 60 tháng