Trang chủ Nhà trường & Giáo viên Sản phẩm Kiến thức mầm non
loading icon
Kindy City International Preschool - Thảo Điền
Kindy City International Preschool - Thảo Điền
Kindy City International Preschool - Thảo Điền
Kindy City International Preschool - Thảo Điền
Kindy City International Preschool - Thảo Điền
Kindy City International Preschool - Thảo Điền
Kindy City International Preschool - Thảo Điền
Kindy City International Preschool - Thảo Điền

Kindy City International Preschool - Thảo Điền

Thông tin chi tiết

Loại hình trường:

Quốc tế

Nhận trẻ từ:

2 tuổi - 5 tuổi

Học phí:

11.880.000 đ - 13.508.000 đ

Địa chỉ:

01 Ngô Quang Huy, phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Điện thoại:
Website/Facebook:

Bình luận về trường