International School of Ho Chi Minh City - ISHCMC (Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh) - Võ Trường Toản Verified icon

28 Võ Trường Toản, Quận 2, Hồ Chí Minh

Loading ...
4
3 đánh giá
18 đăng ký học
Đánh giá
Avatar của người review
Đang tải dữ liệu vouchers ...
mầm non
Quốc tế
Từ 2 tuổi đến 5 tuổi
20.000.000 - 30.000.000 đ/tháng

ISHCMC là một trường quốc tế phi giáo phái, đồng giáo dục và đa văn hóa với hơn 50 quốc tịch. Giảng dạy bằng tiếng Anh, ISHCMC là trường đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh được chứng nhận cung cấp cả ba chương trình tú tài quốc tế (Chương trình năm tiểu học, chương trình trung học và văn bằng IB) cho tất cả học sinh từ 2 đến 18 tuổi.

Nhiệm vụ của ISHCMC là "Nuôi dưỡng năng lực cá nhân" cho mỗi học sinh và điều này đạt được thông qua học thuật cũng như thông qua việc tham gia các hoạt động ngoại khóa và các chương trình làm giàu bao gồm Hội đồng đại diện sinh viên (SRC), Mô hình Liên hiệp quốc (MUN), Mạng lưới vấn đề toàn cầu (GIN) , dịch vụ cộng đồng, thể thao, âm nhạc và kịch. Trường là một trong những trường mầm non trên địa bàn quận 2 áp dụng các chương trình tiên tiến, chất lượng cao.

Nguồn: https://www.ishcmc.com/


Thông tin đang được cập nhật
Học phí của International School of Ho Chi Minh City - ISHCMC (Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh) - Võ Trường Toản là bao nhiêu?
✔ Học phí: 20.000.000 VND - 30.000.000VND
Địa chỉ của International School of Ho Chi Minh City - ISHCMC (Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh) - Võ Trường Toản ở đâu?
✔ Địa chỉ: 28 Võ Trường Toản, Quận 2, Hồ Chí Minh
International School of Ho Chi Minh City - ISHCMC (Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh) - Võ Trường Toản nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: Từ 2 tuổi đến 5 tuổi