Trang chủ Dành cho phụ huynh Dành cho chủ trường Dành cho giáo viên KiddiHub tuyển dụng
loading icon
Horizon International Bilingual School - HIBS (Trường Song ngữ Quốc tế Horizon) - Thảo Điền
Horizon International Bilingual School - HIBS (Trường Song ngữ Quốc tế Horizon) - Thảo Điền
Horizon International Bilingual School - HIBS (Trường Song ngữ Quốc tế Horizon) - Thảo Điền
Horizon International Bilingual School - HIBS (Trường Song ngữ Quốc tế Horizon) - Thảo Điền
Horizon International Bilingual School - HIBS (Trường Song ngữ Quốc tế Horizon) - Thảo Điền
Horizon International Bilingual School - HIBS (Trường Song ngữ Quốc tế Horizon) - Thảo Điền

Horizon International Bilingual School - HIBS (Trường Song ngữ Quốc tế Horizon) - Thảo Điền

Thông tin chi tiết

Loại hình trường:

Song ngữ

Nhận trẻ từ:

1 tuổi - 5 tuổi

Học phí:

8.000.000 đ - 12.000.000 đ

Địa chỉ:

6 - 6A- 8, Đường số 44, Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Liên hệ
Chi tiết
Website/Facebook:

Bình luận về trường