Horizon International Bilingual School - HIBS (Trường Song ngữ Quốc tế Horizon) - Thảo Điền

Địa chỉ: 6 - 6A- 8, Đường số 44, Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

loading icon
Horizon International Bilingual School - HIBS (Trường Song ngữ Quốc tế Horizon) - Thảo Điền
Horizon International Bilingual School - HIBS (Trường Song ngữ Quốc tế Horizon) - Thảo Điền
Horizon International Bilingual School - HIBS (Trường Song ngữ Quốc tế Horizon) - Thảo Điền
Horizon International Bilingual School - HIBS (Trường Song ngữ Quốc tế Horizon) - Thảo Điền
Horizon International Bilingual School - HIBS (Trường Song ngữ Quốc tế Horizon) - Thảo Điền
Horizon International Bilingual School - HIBS (Trường Song ngữ Quốc tế Horizon) - Thảo Điền
  • Thông tin chi tiết

  • Loại hình trường: Song ngữ
  • Nhận trẻ từ: 1 tuổi - 5 tuổi
  • Điện thoại: 02854022480
  • Học phí: 8.000.000 đ - 12.000.000 đ
  • Địa chỉ: 6 - 6A- 8, Đường số 44, Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh
  • Website/Facebook: tại đây
Cơ sở vật chất
Chất lượng giáo dục
An ninh, Vệ Sinh, Thực đơn
Sự phát triển của bé
Tương xứng với học phí

Bình luận về trường