Trang chủ Dành cho phụ huynh Dành cho chủ trường Dành cho giáo viên KiddiHub tuyển dụng
loading icon
Australian International School - AIS (Trường Quốc tế Úc) - Thảo Điền
Australian International School - AIS (Trường Quốc tế Úc) - Thảo Điền
Australian International School - AIS (Trường Quốc tế Úc) - Thảo Điền
Australian International School - AIS (Trường Quốc tế Úc) - Thảo Điền
Australian International School - AIS (Trường Quốc tế Úc) - Thảo Điền
Australian International School - AIS (Trường Quốc tế Úc) - Thảo Điền
Australian International School - AIS (Trường Quốc tế Úc) - Thảo Điền
Australian International School - AIS (Trường Quốc tế Úc) - Thảo Điền
Australian International School - AIS (Trường Quốc tế Úc) - Thảo Điền
Australian International School - AIS (Trường Quốc tế Úc) - Thảo Điền
Australian International School - AIS (Trường Quốc tế Úc) - Thảo Điền

Australian International School - AIS (Trường Quốc tế Úc) - Thảo Điền

Thông tin chi tiết

Loại hình trường:

Quốc tế

Nhận trẻ từ:

18 tháng - 5 tuổi

Học phí:

7.000.000 đ - 10.000.000 đ

Địa chỉ:

190 Nguyễn Văn Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Liên hệ
Chi tiết
Website/Facebook:

Bình luận về trường