Trang chủ Dành cho phụ huynh Dành cho chủ trường Dành cho giáo viên KiddiHub tuyển dụng
loading icon
Anne Hill International School - An Phú
Anne Hill International School - An Phú
Anne Hill International School - An Phú
Anne Hill International School - An Phú
Anne Hill International School - An Phú
Anne Hill International School - An Phú
Anne Hill International School - An Phú
Anne Hill International School - An Phú
Anne Hill International School - An Phú

Anne Hill International School - An Phú

Thông tin chi tiết

Loại hình trường:

Quốc tế

Nhận trẻ từ:

18 tháng - 6 tuổi

Học phí:

16.000.000 đ - 17.000.000 đ

Địa chỉ:

33 Giang Văn Minh, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Liên hệ
Chi tiết
Website/Facebook:

Bình luận về trường